8 วัน แกรนด์รัสเซีย

รหัสสินค้า: TK8DRUSSIA
8 วัน แกรนด์รัสเซีย

  • มอสโคว์ (พักค้าง 2 คืน), ซาร์กอร์ส, พระราชวังเครมลิน, จตุรัสแดง, มหาวิหารเซ็นต์บาซิล, มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์, ละครสัตว์ Russian Circus, รถไฟความเร็วสูง สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ, ดินเนอร์ในพระวังนิโคลาส , มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค, ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล, พระราชวังแคทเธอรีน
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 62 - 22 พ.ย. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
26 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 65,000 72,000 แสดง - รับได้
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 62,000 67,000 แสดง - รับได้
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 62,000 67,000 แสดง - รับได้
15 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 62,000 67,000 แสดง - รับได้
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 62,000 67,000 แสดง - รับได้
8 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 62,000 67,000 แสดง - รับได้
15 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 62,000 67,000 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์รัสเซีย
8 วัน แกรนด์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 62,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน