8 วัน แกรนด์ตุรกี บินกลางวัน - TK8DGRANDTK2020DAY

8 วัน แกรนด์ตุรกี บินกลางวัน

รหัสสินค้า: TK8DGRANDTK2020DAY
8 วัน แกรนด์ตุรกี บินกลางวัน

  • บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 2 คืน
  • อิสตันบูล, คัปปาโดเกีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, เอฟฟิซุส
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
30 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
13 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
27 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
4 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
5 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
25 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
26 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
8 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
9 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
22 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
12 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
26 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
3 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
9 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
10 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
11 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
12 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
16 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
17 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
18 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
21 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
22 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้
23 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 41,900 50,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์ตุรกี บินกลางวัน
8 วัน แกรนด์ตุรกี บินกลางวัน
ราคาเริ่มต้น 41,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน