8 วัน แกรนด์ตุรกี

รหัสสินค้า: TK8DGRANDTK
8 วัน แกรนด์ตุรกี

  • บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน
  • อิสตันบูล, คัปปาโดเกีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, เอฟฟิซุส
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
9 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
9 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 41,900 48,900 แสดง - กรุ๊ปเฟิร์ม/รับได้
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 41,900 48,900 แสดง - รับได้
17 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 41,900 48,900 แสดง - รับได้
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 41,900 48,900 แสดง - รับได้
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 41,900 48,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์ตุรกี
8 วัน แกรนด์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 41,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน