• 8 วัน แกรนด์บอลติค

8 วัน แกรนด์บอลติค

รหัสสินค้า: TK8DBALTIC
8 วัน แกรนด์บอลติค

  • เที่ยวครบสามประเทศกลุ่มบอลติค
  • วิลนิอุส, ปราสาททราไก, โชว์เล่ย์, เนินไม้กางเขน, พระราชวังรุนดาเล, ริก้า, พระราชวังเยลกาวา, ซิกุลด้า, ปราสาททูไรด้า, พาร์นู, ทาลลินน์
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
9 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 59,900 67,900 แสดง - เต็ม(รับ Waiting list)
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 59,900 67,900 แสดง - รับได้
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 59,900 67,900 แสดง - รับได้
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 59,900 67,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์บอลติค
8 วัน แกรนด์บอลติค
ราคาเริ่มต้น 59,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน