24 วัน ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ Antarctica Eclipse Phenomena - TK24DANTARCEC
  • 24 วัน ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ Antarctica Eclipse Phenomena

24 วัน ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ Antarctica Eclipse Phenomena

รหัสทัวร์ : TK24DANTARCEC
24 วัน ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ Antarctica Eclipse Phenomena

  • Antarctica Eclipse Phenomena @ Year 2021….One time only!!!!!! ประสบการณ์ร่วมเดิมทางครั้งหนึ่งและครั้งเดียว....สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้
  • อูซัวยา, ฟอล์คแลนด์, เซาท์จอร์เจีย, แอนตาร์กติกา
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
21 พ.ย. 64 - 14 ธ.ค. 64 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
21 พ.ย. 64 - 14 ธ.ค. 64 585,000 585,000 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

24 วัน ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ Antarctica Eclipse Phenomena
24 วัน ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ Antarctica Eclipse Phenomena
ราคาเริ่มต้น 585,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน