• 10 วัน อันซีน ยูเครน มอลโดวา เบลารุส

10 วัน อันซีน ยูเครน มอลโดวา เบลารุส

รหัสสินค้า: TK10DUKEMON
10 วัน อันซีน ยูเครน มอลโดวา เบลารุส

  • คีชีเนา, เบนเดอร์, ทีรัสปอล, โอเดสซา, เคียฟ, เชอร์โนบิ, กอเมล, บาบรูยสค์, มินสก์
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 62 - 21 เม.ย. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
4 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 99,900 109,900 แสดง - กรุ๊ปเฟิร์ม/รับได้
25 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 99,900 109,900 แสดง - รับได้
14 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 99,900 109,900 แสดง - รับได้
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 99,900 109,900 แสดง - รับได้
12 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 103,900 113,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน อันซีน ยูเครน มอลโดวา เบลารุส
10 วัน อันซีน ยูเครน มอลโดวา เบลารุส
ราคาเริ่มต้น 99,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน