10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน โรน คามาร์ก (ฝรั่งเศส)

รหัสสินค้า: TK10DRHONERIVER
10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน โรน คามาร์ก (ฝรั่งเศส)

  • ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี แห่งลุ่มน้ำโรน เรือล่องแม่น้ำ Crosi Europe MS Rhone Princess
  • ลียง, แซ็ง เอเตียน, มากง, เทร์วู, เวียนน์, อาร์ลส์, อาวีญง, วีวีเย, ตูร์นอง
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 89,900 105,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน โรน คามาร์ก (ฝรั่งเศส)
10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน โรน คามาร์ก (ฝรั่งเศส)
ราคาเริ่มต้น 89,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน