10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่ 63

รหัสสินค้า: TK10DGREECESKG
10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่ 63

  • เทสสโลนิกิ, เมทิโอร่า, กาลัมบาก้า, วิหารอพอลโล, เดลฟี, ปาทรัส, โครินธ์, ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน… พักบนเกาะ 2 คืน), เอเธนส์, ช้อปปิ้งเอาท์เลต
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
29 พ.ย. 62 - 29 มี.ค. 63 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
29 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62 99,900 115,900 แสดง - รับได้
28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 103,900 119,900 แสดง - รับได้
26 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 99,900 115,900 แสดง - รับได้
13 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 99,900 115,900 แสดง - รับได้
12 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 99,900 115,900 แสดง - รับได้
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 99,900 115,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่ 63
10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่ 63
ราคาเริ่มต้น 99,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน