10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่

รหัสสินค้า: TK10DGREECENY
10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่

  • เทสสโลนิกิ, เมทิโอร่า, กาลัมบาก้า, วิหารอพอลโล, เดลฟี, ปาทรัส, โครินธ์ ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน… พักบนเกาะ 2 คืน), เอเธนส์
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 99,900 115,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่
10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ ปีใหม่
ราคาเริ่มต้น 99,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน