9 วัน อันซีน รัสเซีย ไครเมีย - TG9DCRIMEA

9 วัน อันซีน รัสเซีย ไครเมีย

รหัสสินค้า: TG9DCRIMEA
9 วัน อันซีน รัสเซีย ไครเมีย

  • เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กับ... สาธารณรัฐไครเมีย...คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
  • มอสโคว์, ซิมเฟอโรโพล, ถ้ำหินอ่อน, ไวท์ร็อค, ซูดัก, ยัลต, ยอดเขาไอ เพทริ, เซวาสโตโพล, เมืองมรดกโลก เชอร์โซนีซุส, บาคชิซาเรย์, พระราชวังซารีสซินโนแห่งมอสโคว์
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
27 ม.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
27 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 95,500 103,500 แสดง - รับได้
15 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 95,500 103,500 แสดง - รับได้
21 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 95,500 103,500 แสดง - รับได้
8 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 98,500 107,500 แสดง - รับได้
25 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 98,500 107,500 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

9 วัน อันซีน รัสเซีย ไครเมีย
9 วัน อันซีน รัสเซีย ไครเมีย
ราคาเริ่มต้น 95,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน