10 วัน ซัมเมอร์โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด - TG10DSUMMERLOFOTEN
  • 10 วัน ซัมเมอร์โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด

10 วัน ซัมเมอร์โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด

รหัสสินค้า: TG10DSUMMERLOFOTEN
10 วัน ซัมเมอร์โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด

  • บินตรงสู่ออสโล….. โดยสายการบินไทย (TG)
  • ออสโล, เกาะโลโฟเตน, เลกเนส, พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง, สโวลแวร์, นัสด์ฟยอร์ด, รีนน์, แฮมนอยด์ , ทรอนด์เฮม, คริสเตียนซุนด์, แอตแลนติกโร้ด, ออลิซุนด์
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. 63 - 17 ต.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
18 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 149,900 173,900 แสดง - รับได้
23 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 149,900 173,900 แสดง - รับได้
20 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 149,900 173,900 แสดง - รับได้
8 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 149,900 173,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน ซัมเมอร์โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
10 วัน ซัมเมอร์โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
ราคาเริ่มต้น 149,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน