10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า - TG10DNRLF
  • 10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า

10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า

รหัสสินค้า: TG10DNRLF
10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า

  • ออสโล, เกาะโลโฟเตน, เลกเนส, พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง, สโวลแวร์, นั่งรถออโรร่าฮันติ้ง(Aurora Hunting), นัสด์ฟยอร์ด, รีนน์, แฮมนอยด์, ทรอนด์เฮม, คริสเตียนซุนด์, แอตแลนติกโร้ด, ออลิซุนด์
  • ท้องถิ่น, ไทย, จีน
เดินทางช่วง
19 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
19 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 139,900 155,400 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า
10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า
ราคาเริ่มต้น 139,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน