10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling - TG10DGREELANDWINTER
  • 10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling

10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling

รหัสทัวร์ : TG10DGREELANDWINTER
10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling

  • ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!
  • โคเปนเฮเก้น, แคงเกอร์ลุสเซค, รัสเซลกลาเซียร์, Ice Sheet point 660, อิลลูลิแซท, สุนัขลากเลื่อน, ขี่สโนว์โมบิล, ล่าแสงเหนือ, หมู่บ้านชมพื้นเมือง, อินูอิท, โคเปนเฮเก้น
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
25 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
25 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 188,800 214,800 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling
10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling
ราคาเริ่มต้น 188,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน