• 10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling

10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling

รหัสสินค้า: TG10DGREELANDWINTER
10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling

  • ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!
  • โคเปนเฮเก้น, แคงเกอร์ลุสเซค, รัสเซลกลาเซียร์, Ice Sheet point 660, อิลลูลิแซท, สุนัขลากเลื่อน, ขี่สโนว์โมบิล, ล่าแสงเหนือ, หมู่บ้านชมพื้นเมือง, อินูอิท, โคเปนเฮเก้น
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. 62 - 19 เม.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
2 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 188,800 214,800 แสดง - รับได้
10 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 188,800 214,800 แสดง - รับได้
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 188,800 214,800 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling
10 วัน กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ Winter is Calling
ราคาเริ่มต้น 188,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน