10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs - TG10DBALTIC2020
  • 10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs

รหัสสินค้า: TG10DBALTIC2020
10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs

  • ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ.... รวมค่าวีซ่าและทิปต่างๆแล้ว
  • สวีเดน, รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก), ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, วิสบี
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. 63 - 27 ก.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
27 มิ.ย. 63 - 6 ก.ค. 63 112,900 157,900 แสดง - รับได้
11 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 112,900 157,900 แสดง - รับได้
18 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 116,900 165,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs
10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs
ราคาเริ่มต้น 112,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน