8 วัน แกรนด์สวิส มิ.ย.-ต.ค. - LX8DGSWISSJUNOCT

8 วัน แกรนด์สวิส มิ.ย.-ต.ค.

รหัสสินค้า: LX8DGSWISSJUNOCT
8 วัน แกรนด์สวิส มิ.ย.-ต.ค.

  • บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 3 เขา, จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น, ฮาร์เดอร์ คูล์ม
  • ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม (อาหารค่ำ) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 63 - 29 ต.ค. 63 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
3 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 79,900 91,900 แสดง - รับได้
17 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 80,900 92,900 แสดง - รับได้
9 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 82,900 94,900 แสดง - รับได้
10 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 79,900 91,900 แสดง - รับได้
13 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 79,900 91,900 แสดง - รับได้
21 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 79,900 91,900 แสดง - รับได้
22 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 79,900 91,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์สวิส มิ.ย.-ต.ค.
8 วัน แกรนด์สวิส มิ.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน