8 วัน แกรนด์สวิส 2020 - LX8DGSWISS2020

8 วัน แกรนด์สวิส 2020

รหัสสินค้า: LX8DGSWISS2020
8 วัน แกรนด์สวิส 2020

  • บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 3 เขา, จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น, ฮาร์เดอร์ คูล์ม
  • ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม (อาหารค่ำ) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
7 เม.ย. 63 - 13 พ.ค. 63 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
7 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 85,900 96,900 แสดง - รับได้
8 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 85,900 96,900 แสดง - รับได้
9 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 87,900 98,900 แสดง - รับได้
10 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 91,900 102,900 แสดง - รับได้
29 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 87,900 98,900 แสดง - รับได้
6 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 85,900 96,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์สวิส 2020
8 วัน แกรนด์สวิส 2020
ราคาเริ่มต้น 85,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน