8 วัน แกรนด์สวิส

รหัสสินค้า: LX8DGSWISS
8 วัน แกรนด์สวิส

  • บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น
  • ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 80,500 89,500 แสดง - กรุ๊ปเฟิร์ม/รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์สวิส
8 วัน แกรนด์สวิส
ราคาเริ่มต้น 80,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน