• 10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

รหัสสินค้า: KQ10DKENYATANSANIA
10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

  • The Great Migration ชมความยิ่งใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ
  • อรูชา, ภูเขาไฟโกรงโกโร, อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ, ไนโรบี, ทะเลสาบสีชมพูนากูรู, อุทยานแห่งชาติมาไซมารา (ชมความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติ กับการย้ายถิ่นฐานของฝูงวิลเดอร์บีช นับล้านตัว)
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
25 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
25 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 179,900 202,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
ราคาเริ่มต้น 179,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน