6 วัน ไฮไลท์คาซัคสถาน - KC6DKAZAKHSTAN
  • 6 วัน ไฮไลท์คาซัคสถาน

6 วัน ไฮไลท์คาซัคสถาน

รหัสสินค้า: KC6DKAZAKHSTAN
6 วัน ไฮไลท์คาซัคสถาน

  • เปิดทริป...สู่ “ประเทศ คาซัคสถาน” บินตรง + บินภายใน สู่กรุงอัสตานา
  • อัสตานา, อัลมาตี, ทะเลสาบอัลมาตี, กระเช้าขึ้นเขาชามบูลัค
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
27 ม.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 48,800 53,800 แสดง - รับได้
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 48,800 53,800 แสดง - รับได้
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 48,800 53,800 แสดง - รับได้
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 48,800 53,800 แสดง - รับได้
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 48,800 53,800 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

6 วัน ไฮไลท์คาซัคสถาน
6 วัน ไฮไลท์คาซัคสถาน
ราคาเริ่มต้น 48,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน