15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน - KC15DCENTRALASIA
  • 15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

รหัสสินค้า: KC15DCENTRALASIA
15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

  • อัลมาตี (คาซัคสถาน), ทะเลสาบอัลมาตี, อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน), นิสา หลุมไฟนรก (Door to Hell), ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกิสถาน), อูร์เก้นช์, ทาชเคนต์ คูจานด์ (ทาจิกิสถาน), อิสตาราฟชาน, ไอนี, เพนจิเค้นท์, แอนชอพพาส, ดูชานเบ, ฮิสซาร์ บิชเคก (คีร์กิซสถาน), อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา, โทกโม๊ค
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
14 พ.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
14 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 170,000 192,000 แสดง - รับได้
28 พ.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63 170,000 192,000 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
ราคาเริ่มต้น 170,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน