• 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

รหัสสินค้า: KC14DCENTRALASIA
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

  • เปิดทริป ท่องเที่ยวสู่ 5 ประเทศแห่งเอเชียกลางบนเส้นทางสายไหม
  • อัลมาตี (คาซัคสถาน), ทะเลสาบอัลมาตี, อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน), นิสา, หลุมไฟนรก (Door to Hell), ดาโชกุซ, คีวา (อุซเบกิสถาน), อูร์เก้นช์, ทาชเคนต์, คูจานด์ (ทาจิกิสถาน), อิสตาราฟชาน, ไอนี, เพนจิเค้นท์, แอนชอพพาส, ดูชานเบ, ฮิสซาร์, บิชเคก (คีร์กิซสถาน), อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา, โทกโม๊ค
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
21 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 175,000 197,000 แสดง - รับได้
12 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 175,000 197,000 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
ราคาเริ่มต้น 175,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน