14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก - ET14DEASTAFRICA
  • 14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก

14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก

รหัสสินค้า: ET14DEASTAFRICA
14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก

  • ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับ6 ประเทศแอฟริกาตะวันออก
  • แอดดิส อาบาบา, จูบา, คาร์ทูม, ปิระมิดนูเบียน, ล่องเรือแม่น้ำไนล์, แอสมารา, จิบูตี, ทะเลสาบเกลือ, โชมาเลีย, โมกาดิชู, แอดิส อาบาบา
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
19 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 265,000 300,000 แสดง - รับได้
16 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 265,000 300,000 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก
14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 265,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน