10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์ - AY10DPOLAND2020

10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์

รหัสสินค้า: AY10DPOLAND2020
10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์

  • บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา
  • กดังส์, มัลบอร์ก, โทรุน, พอซนัน, วรอตสวัฟ, คราคูฟ, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, เซสซอว์, ลับบลิน, วอร์ซอว์
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 เม.ย. 63 - 10 พ.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
9 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 76,900 87,900 แสดง - รับได้
12 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 76,900 87,900 แสดง - รับได้
1 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 71,900 82,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์
10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์
ราคาเริ่มต้น 71,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน