10 วัน ล่องเรือกรีนแลนด์ ดิสโก้เบย์ - AY10DGREENLANDCRUISE

10 วัน ล่องเรือกรีนแลนด์ ดิสโก้เบย์

รหัสสินค้า: AY10DGREENLANDCRUISE
10 วัน ล่องเรือกรีนแลนด์ ดิสโก้เบย์

  • เยือนประเทศติดขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic …1 ปี จัดทริปเดียวเท่านั้น
  • เรคยาวิก – แคงเกอร์ลุสเซค – ซิซิมิยุท – คิเคอทาร์ซวก – ดิสโก เบย์ – อุมมาเนค ฟยอร์ด อิควิ เซอร์เมีย – อิลลูลิแซท – อิททิลิค – แคงเกอร์ลุสเซค – เรคยาวิก
  • ท้องถิ่น, ไทย
เดินทางช่วง
8 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
8 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 199,900 294,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน ล่องเรือกรีนแลนด์ ดิสโก้เบย์
10 วัน ล่องเรือกรีนแลนด์ ดิสโก้เบย์
ราคาเริ่มต้น 199,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน