ทัวร์ไทย – Express Holiday Center

ทัวร์ไทย 12 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

เลย (เชียงคาน) – เพชรบูรณ์ – ชัยภูมิ (ทุ่งกระเจียว) – ขอนแก่น

ทัวร์โค๊ด FD4DLOEPHETCHAIKHON
เลย, เชียงคาน, วัดมหาธาตุ, วัดศรีคุนเมือง, ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้, ช้อปปิ้งถนนคนเดิน, ตักบาตรข้าวเหนียว, พระใหญ่ภูคกงิ้ว, สกายวอร์ค, วัดโพนชัย (ผีตาโขน), วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว, ทุ่งกังหันลมเขาค้อ, พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ, ทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมิ, มอหินขาว, ปรางค์กู่, ขอนแก่น, พระมหาธาตุแก่นนคร, บึงแก่นนคร, ช้อปปิ้งของฝาก
ไทย
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,500 บ.

5 วัน เชียงราย-พะเยา-น่าน

ทัวร์โค๊ด WE5DCHIANGPHAYAONAN
เชียงราย, พระตำหนักดอยตุง, พระธาตุดอยตุง, สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงรายไนท์บาร์ซาร์, วัดร่องขุน, วัดร่องเสือเต้น, วัดพระแก้วมรกต, สิงห์ปาร์ค, ล่องเรือกว๊านพะเยา, วัดติโลกอาราม, พระธาตุจอมทอง, น่าน, ภูลังกา, ปัว, วัดภูมินทร์, วัดพระธาตุแช่แห้ง, ถนนคนเดินน่าน
ไทย
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.