ทัวร์เรือแม่น้ำ พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน โรน คามาร์ก (ฝรั่งเศส)

ทัวร์โค๊ด TK10DRHONERIVER
ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี แห่งลุ่มน้ำโรน เรือล่องแม่น้ำ Crosi Europe MS Rhone Princess
ท้องถิ่น, จีน
ลียง, แซ็ง เอเตียน, มากง, เทร์วู, เวียนน์, อาร์ลส์, อาวีญง, วีวีเย, ตูร์นอง
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 20 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.