ทัวร์เรือแม่น้ำ – Express Holiday Center

ทัวร์เรือแม่น้ำ พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

11 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส)

ทัวร์โค๊ด TK11DRHONECRUISE
ท้องถิ่น, ไทย, จีน
ลียง, ชาลง, ซูร์, โซน, มากง, เทรวูร์, ชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป, อาวีญง, อาร์ลส์, วีวีเย, ลาวูลเต
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 20 เม.ย. 63
 Turkish Airlines
11วัน 8คืน / เริ่มเพียง 99,900 บ.