ทัวร์รัสเซีย – Express Holiday Center

ทัวร์รัสเซีย 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก Royal Caribbean Jewel of the SEAs

ทัวร์โค๊ด TG10DBALTIC2020
ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ.... รวมค่าวีซ่าและทิปต่างๆแล้ว
ท้องถิ่น, จีน
สวีเดน, รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก), ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, วิสบี
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 112,900 บ.