8 วัน แกรนด์จอร์เจีย (TK)

(เที่ยวจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า / ราคาไม่รวมทิปต่างๆ)

ทบีลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี
ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ

ราคาทัวร์ 55,500 : 12-19 ก.ค. / 9-16 ส.ค./ 20-27 ก.ย. / 4-11 ต.ค. 2562
ราคาทัวร์ 57,500 : 12-19 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 2562

 

Visitors: 349,076