10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์ (TK)

มอนทรีออล – ควิเบก – เมน – แมสซาชูเซตส์ – บอสตัน

มอนทรีออล – ควิเบก (พักค้าง 2 คืน) – เชอร์บรูค – อุสติส – บังกอร์ – บาร์ ฮาร์เบอร์

อุทยานแห่งชาติอาคาเดีย – พอร์ตแลนด์ – เมน – บอสตัน

(พร้อมลิ้มลองเมนูดัง ...บอสตันลอบสเตอร์)

ราคาทัวร์ 125,000 บาท: 23 พ.ค.-1 มิ.ย./ 13-22 มิ.ย./ 11-20 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 21-30 ก.ย./12-21 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 2562

(ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา, แต่รวมวีซ่าแคนาดา และทิปต่างๆแล้ว)
Visitors: 335,762