6 วัน แกรนด์มองโกเลีย (CX/OM)

(คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า.....เที่ยวได้เลย…พักโรงแรม 5 ดาว..ไม่รวมทิปต่างๆ)

อูลันบาตาร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ – พักกระโจมเกอร์แบบลักซูรี่ (ห้องน้ำในตัว)ขี่ม้ามองโกล -อนุสาวรีย์ เจงกีสข่าน

อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู – ขี่อูฐในทะเลทราย - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ – พระราชวังฤดูหนาว


ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 29 เม.ย. – 4 พ.ค. / 20 – 25 พ.ค./ 12-17 ส.ค./ 16-21 ก.ย./ 14-19 ต.ค./ 21-26 ต.ค. 2562
ราคาทัวร์ 61,500 บาท : 17-22 มิ.ย. 2562

 

Visitors: 335,760