8 วัน ฝรั่งเศสริเวียร่า ลาเวนเดอร์ซีซั่น (TK)

นีซ – อองตีบส์ – แซงปอลเดอวองซ์ – หมู่บ้านเอซ – โมนาโค – มอนติคาร์โล – มาร์กเซย์ (พักค้าง 2 คืน)
ทุ่งลาเวนเดอร์วาลองโซล – เอ็กซ์อองโพรวองซ์ – โรงงานลอคซิทาน (Occitane factory) – อาร์วิญง
เรอมูแล็ง – ปงต์ดูการ์ – นีมส์ – การ์กาสซอนน์ – ตูลูส – โรงงานแอร์บัส

ราคาทัวร์ : 69,900 บาท : 21-28 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 15-22 ก.ค. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค./ 9- 16 ส.ค.2562
 (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ) 
Visitors: 335,765