10 วัน อันซีนตุรกีตะวันออก (TK)

เปิดเส้นทางใหม่ ฝั่งตุรกีตะวันออก
(บินตรง TK +บินภายใน 2 เที่ยว)

คัปปาโดเกีย – หุบเขาอิลารา – อาดานา – กาเซียนเทป – ซานลีอูร์ฟา
ภูเขาเนมรุต – ดิยาบากีร์ – มาร์ดิน – ฮาซานเคียฟ – วาน – อิสตันบูล

ราคาทัวร์ 51,900 บาท : 16-25 พ.ค./ 12-21 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 20-29 ก.ย./ 4-13 ต.ค./ 17-26 ต.ค.
Visitors: 335,761