10 วัน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (TK)

(ขึ้นเขาจุงเฟรา / เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ปารีส)

***โปรโมชั่นสุดพิเศษ...สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส ***

อิตาลี (โรม – หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ – เวนิส – มิลาน)
สวิตเซอร์แลนด์ (ลูเซิร์น – ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – เบียล)
ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์)

ราคาทัวร์ 87,900 บาท : 12-21 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 20-29 ก.ย./
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./ 20-29 ต.ค.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว) 
Visitors: 349,078