8 วัน ไฮไลท์ไอซ์แลนด์ (AY)

เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยแห่งไอซ์แลนด์
ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”

เรคยาวิก – สโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง – หาดทรายดำ – ล่องเรือธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน
ไดมอนบีช – น้ำตกกูลฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – โกลเด้นเซอร์เคิล ซิงเควลลีร์
สโกการ์ฟอสส์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – ล่องเรือชมปลาวาฬ - แช่น้ำแร่บลูลากูน

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. 2562
ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 16-23 พ.ค./ 13-20 มิ.ย./ 23-30 ก.ค./ 10-17 ส.ค. 2562
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมค่าทิปต่างๆแล้ว) 
Visitors: 349,073