13 วัน กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ หมู่เกาะแฟโร (TG)

ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์

โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – Ice Sheet point 660 – อิลลูลิแซท - อิควิ เซอร์เมีย
นุ๊ค – นาร์ซาบ เซอร์เมีย – เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – น้ำแร่บลูลากูน – หมู่เกาะแฟโร
ล่องเรือชมผารังนก - บูเออร์ วิลเลจ – มูลาฟอสเซอร์ – ทอร์สเฮาน์ – เคิร์กจูบูเออร์

ราคาทัวร์ 269,900 บาท เดินทาง 9 - 21 ตุลาคม 2562

Visitors: 349,073