8 วัน โปรโมตุรกี (TK)

(บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรม 4 ดาว)

ราคาทัวร์ 39,900 บาท : 28 เม.ย.-5 พ.ค./ 15-22 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-2 ส.ค./ 8-15 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 13-20 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 4-11 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 15-22 พ.ย.
Visitors: 335,761