10 วัน สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ (TK)

สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ

เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวีเดน – ฟินแลนด์

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก), เรือ DFDS, ออสโล (นอร์เวย์), รถไฟโรแมนติกฟลัม, ไมดรัล
เบอร์เก้น, คารฺลสตัด, เออเรบรู, สตอกโฮล์ม (สวีเดน), เรือซิลจาไลน์, เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

ราคาทัวร์ 89,900 : 27 เม.ย.- 6 พ.ค./ 18-27 พ.ค./ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค. 2562

Visitors: 335,765