8 วัน อิสราเอลแกรนด์ทัวร์ (LY)

***โปรโมชั่น...บินตรง สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ (LY) ***

เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – นาซาเร็ธ (พักค้าง 2 คืน) – ทิเบเรียส – ล่องเรือทะเลสาบกาลิลี เมาท์บีทติจูดส์

เยริโค – มาซาดา – คุมราน – เยรูซาเลม (พักค้าง 3 คืน) – เบธเลเฮม

ราคา 85,000 บาท : 8-14 มี.ค./ 24-30 เม.ย./17-23 พ.ค./14-20 มิ.ย./12-18 ก.ค./9-15 ส.ค.2562

(รวมค่าวีซ่า / ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ)

 

Visitors: 335,760