8 วัน แกรนด์โปรตุเกส (TK)

(ร่วมสัมผัสเส้นทางมรดกโลก เส้นทางใหม่ .... โปรตุเกส ต้นตำรับดินแดนแห่งฝอยทองและทาร์ตไข่)
เที่ยวชม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส (Seven Wonders of Portugal)

***โปรโมชั่นสุดพิเศษ...สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส ***
ลิสบอน - ซินทรา – มาฟรา - ออบิโดส - อัลโคบาซา – บาตาญ่า
ฟาติมา - โทม่า – โคอิมบรา – กุสมาเรส – บราก้า - ปอร์โต้

ราคาทัวร์ 65,900 บาท : 23-30 มี.ค./ 30 เม.ย. – 7 พ.ค.
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 8-15 เม.ย./ 12-19 เม.ย./
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)
Visitors: 303,634