8 วัน แกรนด์โปรตุเกส (TK)

(ร่วมสัมผัสเส้นทางมรดกโลก เส้นทางใหม่ .... โปรตุเกส ต้นตำรับดินแดนแห่งฝอยทองและทาร์ตไข่)
เที่ยวชม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส (Seven Wonders of Portugal)

***โปรโมชั่นสุดพิเศษ...สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส ***
ลิสบอน - ซินทรา – มาฟรา - ออบิโดส - อัลโคบาซา – บาตาญ่า
ฟาติมา - โทม่า – โคอิมบรา – กุสมาเรส – บราก้า - ปอร์โต้

ราคาทัวร์ 65,900 บาท : 30 เม.ย. – 7 พ.ค.
ราคาทัวร์ 64,900 บาท : 25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)
Visitors: 335,760