9 วัน จอร์แดน เลบานอน (RJ)

บินตรงสู่...อัมมาน พร้อมเที่ยวบินสู่...เลบานอน

อัมมาน (จอร์แดน), นครเพตรา, พักลักซูรี่แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม, เมืองโบราณเจราช, ทะเลเดดซี
เมาท์เนโบ, เบรุต (เลบานอน) , ไจต้า, โจนิช, ฮาริสสา, ไบบอลส, เบเตดดีน, ไซดอน, ไทร์, บอลเบค

ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 15-23 มี.ค. / 30 เม.ย.-8 พ.ค./ 16-24 พ.ค./ 11-19 ต.ค./ 18- 26 ต.ค. 2562

ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 10-18 เม.ย./ 14-22 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 9-17 ส.ค. 2562

 

Visitors: 335,765