8 วัน นอร์ทไลท์ไอซ์แลนด์ (AY)

เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยแห่งไอซ์แลนด์
ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”
(ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูแสงเหนือแห่งไอซ์แลนด์)

11-18 มีนาคม / 18 – 25 มีนาคม 2562 เริ่มต้น…. 109,900 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และ ค่าทิปต่างๆ)

เรคยาวิก - แช่น้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิล ซิงเควลลีร์
น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - วิก – ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง – สโกการ์ฟอสส์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล
(พิเศษ....นั่งรถล่าแสงเหนือ Aurora Hunting)

Visitors: 335,760