7 วัน คลาสสิค อิตาลี (IG)

The Promotion Group: Pro Italy

7 วัน 5 คืน คลาสสิค อิตาลี 

มิลาน-เวโรนา-เวนิส-ฟลอเร้นซ์-เลคซิโอ-ปิซ่า-โรม-วาติกัน-ช้อปปิ้งเอาท์เลต

ราคาทัวร์ 46,000 บาท : 17-23 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์ 47,500 บาท : 17-23 กพ. 2562 / 24 ก.พ.-2 มี.ค. 2562 / 10-16 มี.ค. 2562

ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และ ทิปต่างๆ 

Visitors: 335,761