7 วัน คลาสสิคสเปน (EY)

The Promotion Group : Pro SPAIN

7 วัน 4 คืน คลาสสิคสเปน

บาร์เซโลนา – ซาราโกซา – เซโกเวีย – มาดริด (พัก 2 คืน) – โทเลโด – ช้อปปิ้งจุใจ

ราคาทัวร์ 46,000 บาท : 22-28 ก.พ. 2562

ราคาทัวร์ 47,500 บาท : 8-14 มี.ค. 2562 / 15-21 มี.ค. 2562 / 22-28 มี.ค. 2562

ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และ ทิปต่างๆ 

Visitors: 335,765