9 วัน เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส/เบลเยียม/เนเธอร์แลนด์/เยอรมนี (TG)

***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินไทย (TG) ***
(บินตรงสู่ปารีส – บินตรงออกจากแฟรงค์เฟิร์ต)

ฝรั่งเศส : ปารีส – แวร์ซายส์ - อามีแย็งส์ – ลีลล์
เบลเยียม : เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์
เนเธอร์แลนด์ : 
รอตเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น 

เยอรมนี : ดุซเซลดอร์ฟ– โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต

11-19 เมษายน 2562 เริ่มต้น…. 81,900 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 
Visitors: 349,088