8 วัน แกรนด์ออสเตรีย (OS)

***โปรโมชั่นสุดพิเศษ...สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส บินตรงสู่กรุงเวียนนา***
เวียนนา – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – เมลค์ – ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – เซนต์ วูลฟ์กัง
ฮอล์สตรัท – ลีนส์ – คลาเกนเฟิร์ต – กราซ


8 – 15 เมษายน 2562 ราคาพิเศษ 69,900 บาท
(**ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปแล้ว**)


Visitors: 318,710