10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Oasis of the SEAs (TK)

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย โรม – เนเปิ้ลส์ – บาร์เซโลนา
***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***

เดินทางปี 2019 : 22 มิ.ย.–1 ก.ค./13–22 ก.ค./10–19 ส.ค./14-23 ก.ย. 
เริ่มต้นที่….109,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปแล้ว)
Visitors: 335,762