10 วัน แกรนด์ชิลี เกาะอีสเตอร์ (AF)

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสู่....ประเทศชิลี

ซานเตียโก, พระราชวังโมนิดา,ปุนตาอาเรนัส, อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่
เปอโตนาตาเลส , สัมผัสโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์

ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 13-22 เม.ย. (เพิ่ม 5,000 บาท)/ 4-13 พ.ค.19

Visitors: 335,762