8 วัน ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ (AF/KL)

***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบิน แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอ็ม ***
(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดัม)


ปารีส – แร๊งส์ – ดินองต์ – บรัสเซลส์- เกนท์ – บรูจส์ - แอนท์เวิร์ป
รอตเทอร์ดาม – เดลฟ์ – อัมสเตอร์ดัม - กีธูร์น – ยูเทรกต์ – ฮาร์เล็ม

ราคาทัวร์ 64,900 บาท : 27 ธ.ค. – 3 ม.ค.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 
Visitors: 318,735