13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส (KL)

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)….
เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส....

กิโต (เอกวาดอร์)– กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะมอสคิวรา – ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้
อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) – ทากาส (เกาะอิซเบลล่า) – เอสปิโนซ่า (เกาะเฟอร์นานดิน่า)
แหลมวินเซนต์โรคา (เกาะอิซเบลล่า) – เกาะซานตาครูซ – เกาะบาร์โธโลมิว – เกาะนอรธ์ ซีมัวร์
เกาะเซาท์พลาซ่า – เกาะซานคริสโตบอล

ราคา 269,900 บาท 1 – 13 ตุลาคม 2562 ห้อง Standard Plus
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปสำหรับเรือ Galapagos Legend
Visitors: 335,762