13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส (KL)

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)….
เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส....

กิโต (เอกวาดอร์)– กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะซานตาครูซ – ปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า)
อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) – แอ่งทากาส - ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ – อ่าวซัลลิแวน
หาดบาแชส (เกาะซานตาครูซ) - เกาะมอสคิวรา– เกาะนอรธ์ ซีมัวร์ - เกาะซานตาเฟ่
เกาะเซาท์พลาซ่า – เกาะซานคริสโตบอล

ราคา 259,900 บาท 7-19 มกราคม 2562 ห้อง Standard Plus
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปสำหรับเรือ Galapagos Coral I & II)
Visitors: 279,054